Opening procedure

When you open the café, you follow the opening procedures which can be found on the kitchen door and in the purple folder to the left in the bar. 

Åbneprocedure

Når du åbner, følger du åbneproceduren, som både befinder sig i rammen og i den lilla mappe til venstre i baren.  

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png
Eksempel på Åbneprocedure.