Fødevarekontrol (Danish Veterinary and Food Administration)

RUCbar is registered with the Danish Veterinary and Food Administration as we handle food for serving (milk). Therefore, there are a few things to keep in mind:

Temperature control – every day

Every day we have to do a temperature control of our refrigerators. Write the temperature measured in the refrigerators that day on the opening/closing report. One of the economy-responsibles will then every week note the temperatures on the schemes in the “egenkontrol” folder. 

Temperature control when receiving milk

When we receive milk from nemlig.com we need to check the milk temperature on arrival. The thermometer for this can be found in the kitchen on the shelf with espresso machine tools. Open a milk carton, put the thermometer in the milk and read the temperature. The temperature is noted on the opening/closing report at ”milk delivery temperature”. If the temperature is above 5 degrees, consider whether it is still usable and write in the comment box that it is considered to be ok. One of the economy-responsibles will then every week note the temperatures on the schemes in the “egenkontrol” folder.

In general

The ”Egenkontrol” (self-control) folder is located on the shelves in the office. If Fødevarestyrelsen pays us a visit, you need to show them the folder. The folder includes egenkontrol-description, risk analysis, control schemes and more. The description can also be found on the bar chef Facebook group. The folder is only in Danish. Sorry ‘bout that. <3

RUCbar er registreret hos Fødevarestyrelsen da vi håndterer fødevarer til servering (mælk). Derfor er der nogle få ting, som vi skal huske: 

Fødevarekontrol

Temperaturkontrol – dagligt 

Hver dag skal vi foretage en temperaturkontrol af vores køleskabe. På åbne/lukke-rapporten skal du skrive temperaturen målt i køleskabene den pågældende dag. Herefter vil en af de økonomiansvarlige skrive temperaturerne ned i kontrolskemaerne i egenkontrol-mappen.  

Temperaturkontrol ved varemodtagelse 

Når vi modtager mælk fra nemlig.com skal vi tjekke mælkens temperatur ved ankomst. Termometeren til dette findes i køkkenet på hylden med espressomaskine-tilbehør. Åbn en mælkekarton, sæt termometeret i mælken og aflæs temperatur. Temperaturen noteres på åbne/lukkerapporten ved ”milk delivery temperature”. Såfremt temperaturen er over 5 grader, vurderer du om den fortsat er brugbar, og skriver i kommentarfeltet, at den er vurderet til at være ok. Herefter vil en af de økonomiansvarlige skrive temperaturerne ned i kontrolskemaerne i egenkontrol-mappen. 

Generelt 

Mappen med egenkontrol findes inde på kontoret i reolen. I tilfælde af at der kommer kontrolbesøg, er det her du kan finde mappen som skal fremvises. Vores egenkontrol-beskrivelse, risikoanalyser, kontrolskemaer og lign. findes blandt andet i denne mappe. Beskrivelsen er ligeledes af finde på Facebook-gruppen for barchefer.