Refund

All glass bottles with refund label go into the small refund bags. Small refund bags can be found in the drawer under the board games. The bag is put in small plastic buckets under the bar.

Over by the computer and the sound system there is a container from the Danish Refund System, this one is for plastic bottles and cans with the correct refund label. It is extremely important that the refund is sorted correctly. (Cocio cans don’t have refund labels, and should just be thrown out)

Soda bottles (Kinley) go back into the red soda crates.

Glass bottles without a refund label are glass waste and must be placed in the glass garbage cans, which are fitted with black garbage bags (liquor bottles, cocio bottles, juice bottles, etc.).

When refund bags are filled (to the green line on the bags !!!) then they must be closed with strips.

Also, rolls with large and small return bags are placed in the drawer with the other bags.

IF there are no more strips with stickers on or are missing bags, then you must grab hold of the inventory responsible, so they fill up with miscellaneous.

Filled refund bags are put in the large storage room in the basement.

If you find beer bottles, for example a regular Dansk Pilsner, then they should NOT be in the refund bag as they do not have the correct refund labels. They must go in beer crates, which are also behind the bar.

If you have any doubts about which bottles go into beer crates, check out the bottom of the bottle. if ØL is written at the bottom of the bottle, it should be in a beer crate and NOT the refund bag.

Pant

Glas

Alle glasflasker med pantmærkning går i de små pantsække.

Dåser og plastflasker med pant skal i den store pantkasse. Pantmærkerne ser således ud:

Pantmærker og pantsatser - Se satser for dåser, flasker & kasser

De små pantsække er at finde i skuffen for enden af baren. Sækken sættes i de små plastikspande under bagbaren. 

Sodavandsflasker (Kinley) går tilbage i de røde sodavandskasser. 

Glasflasker uden pantmærkning er glasaffald, og skal i affaldsspandene, som er monteret med sorte affaldssække.

Når pantsække er fyldte (højst til den grønne stiblede linje på poserne!), så skal de lukkes med strips og der sættes klistermærke på med stregkode. Disse findes samme sted som poserne.

Hvis der ikke er flere strips med klistermærke på, eller der mangler poser, så skal i hive fat i de lager-ansvarlige, så fylder de op med diverse. 

Fyldte pantsække sættes i det store lagerrum i kælderen. 

Hvis I finder ølflasker, fx en almindelig Dansk Pilsner, så skal de altså IKKE i pantsækken, da de ikke har den korrekte pantmærkning. De skal i ølkasser, som også står bag baren. 
 

Skulle I være i tvivl om hvilke flasker der går i ølkasser, så tjek bunden af flasken. Står der ØL i bunden af flasken, skal den i en ølkasse og IKKE pantsækken. 

Dåser og plastflasker

Dåser og plastflasker med pant skal i den store pantkasse. Pantmærkerne ser således ud:

Pantmærker og pantsatser - Se satser for dåser, flasker & kasser

Fyldte pantsække sættes i det store lagerrum i kælderen. Når pantsække er fyldte (højst til den grønne stiblede linje på poserne!), så skal de lukkes med strips og der sættes klistermærke på med stregkode. Disse findes samme sted som poserne.

De store pantsække er at finde i skuffen for enden af baren. Sækken sættes i den store pantkasse under bagbaren. 

HVIS der ikke er flere strips med klistermærke på, eller der mangler poser, så skal i hive fat i de lager-ansvarlige, så fylder de op med diverse. 

Fyldte pantsække sættes i det store lagerrum i kælderen.